Скачать word by word учебник

Word word by учебник


Написан е на достъпен и разбираем език и задава стила, възприет и при разработката на помагалата за ., 7. и 8. клас, което осигурява висока степен на приемственост в цялостния курс на обучение по Информационни технологии. Описанието на хардуера и софтуера, разглеждан в книгата е напълно осъвременено и отговаря на worv им към 2011 г.В основната част на изложението е разгледана работата с MS Office 2003.

Допълнително, което е много съществен елемент от тази книга, като приложение същите уроци са.

Word by word учебник
Copyright 2012 - 2017 | btl42.ru